Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajevo za period 2018-2020. god.