Pokretanje postupka javne nabavke za usluge tek.održavanja računara i rač.opreme KS u 2018. godini