Vlada Kantona Sarajevo

Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo