Vlada Kantona Sarajevo

Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku mašina i alata za potrebe Kantona Sarajevo