Pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na elektronstalacijama u objektu koji koristi Kanton Sarajevo