Pokretanje postupka javne nabavke novogodišnje galanterije