Pokretanje postupka javne nabavke i ugradnje pumpe za centralno grijanje