Pokretanje postupka javne nabavke i montaže alarmne centrale sa pripadajućim modulima