Vlada Kantona Sarajevo

Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke kafe aparata za potrebe bifea Kantona Sarajevo