Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke telefonskih aparata