Pokretanje postupak javne nabavke projektora za potrebe organa Kantona Sarajevo