Pokretanja postupka javne nabavke za usluge servisiranja instalacije hlađenja na objektu koji koristi KUIP