Pitanja

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Da li neometano mogu graditi na zemlji čiji sam vlasnik?

Zemljište se po namjeni dijeli na šumsko, poljoprivredno i građevinsko zemljište. Građenje građevina može se vršiti samo na građevinskom zemljištu u skladu sa detaljnim planom prostornog uređenja, odnosno u skaldu sa regulacionim planom ili urbanističkim projektom. Ukoliko je građenje planirano detaljnim planom prostornog uređenja, odobrenje za građenje daje nadležna općine na čijoj teritoriji se nalazi detaljni plan prostornog uređenja. Iz ovog proizlazi da nije moguće bezuvjetno graditi na zemljištu čiji ste vlasnik. Potrebno je da su se stekli sljedeći uvjeti: da se radi o građevinskom zemljištu, da je detaljnim planom prostornog uređenja planiranja gradnja na tom zemljištu i da su riješeni imovinsko-pravni odnosi (da je investitor vlasnik zemljišta ili ima ugovor sa vlasnikom zemljišta).

Da li smijem promijeniti prozore na kući bez odobrenja za građenje?

Zamjena i bojenje građevinske stolarije se smatra tekućim održavanjem ukoliko se time ne mijenjaju uvjeti utvrđeni urbanističkom saglasnost i odobrenjem za građenje.