Vlada Kantona Sarajevo

Panel diskusija ”Institucionalni odgovor na trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata” – poziv medijima

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo Vas da će se u sutra (subota), 19.11.2022. godine, sa početkom u 09:30 sati održati cjelodnevna Panel diskusija o temi ”Institucionalni odgovor na trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata”, u okviru VII balkansko-jadranske regionalne konferencije Međunarodne policijske asocijacije (IPA), koju su organizovali Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Globalna inicijativa (GI-TOC).

Ova panel diskusija se održava u Hotelu Hollywood na Ilidži.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

U nastavku Vam šaljemo i izvod iz Agende ove trodnevne konferencije, a koji se odnosi na ovu panel diskusiju.
Satnica

Opis aktivnosti

Napomena

09:30 – 10:00

Registracija učesnika

 

10:00 – 11:30

Panel diskusija – Institucionalni odgovor na trgovinu

ljudima i krijumčarenje migranata

 • gdin Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

 • gdin Ahmed Mešić, Odjel za organizovani kriminal, šef odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima i i član Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih imigracija

 • gdin Edin Šaćirović, kantonalni tužioc Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

 • gđa Mirsada Poturković, članica kantonalnog koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Kantona Sarajevo

 • gdin Elvir Mraković, vodeći istražitelj, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)

Moderator:

dr. Safet Mušić

 

 

Rapporteur: Amer Kurtović, doktorant

11:30 – 11:45

Pauza za kafu

 

11:45 – 13:15

Panel diskusija – Uloga nevladinog sektora u pružanju podrške osobama u pokretu, suprostavljanju trgovini ljudima i krijumčarenju migranata

 • gđa Nerimana Rifatbegović, IOM Misija u Bosni i Hercegovini, Sub-Regional Project Manager, Western Balkan Joint Action Against Smuggling of Migrants and Trafficking in Human Beings (WBJAST)

 • gdin Boris Topić, OSCE misija u Bosni I Hercegovini, National anti-trafficking officer, Rule of Law section, human dimension department

 • gđa Amela Efendić, Udruženje Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS

 • gdin Zoran Pelemiš, Udruženje Vaša Prava BiH, koordinator za pitanja borbe protiv trgovine ljudima

 • gđa Catherine Bauman, Child protection specialist, UNICEF misija u Bosni i Hercegovini

 • Odd Berner Malme, Globalna Inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC), Senior advisor, IPA friend Norway

Moderator: Zlata Behram

 

 

Rapporteur: Anesa Agović

 

13:15 – 14:30

Ručak

 

14:30 – 16:00

Panel diskusija – Obrazovni izazovi i rezultati istraživanja fenomena trgovine ljudima i krijumčarenja migranata

 • doc. dr Nerma Halilović-Kibrić i Kenan Hodžić, viši asistent, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu

 • doc. dr. Marsela Bošnjić Fakultet Pravo i sigurnosne studije, Univerzitet CKM Mostar:

 • Amer Kurtović, doktorant, International Burch univerzitet Sarajevo

 • Trpe Stojanovski, Senior advisor, Globalna Inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC)

Moderator: Senad Pećanin

 

 

Rapporteur: dr. Safet Mušić

16:00 – 16:30

Obraćanje ljudi u pokretu – iskustva i poruke

 

16:30 – 17:00

Zajednički zaključci učesnika

 

Srdačan pozdrav,

Služba za protokol i press KS

19.11.2022 - 09:30