Vlada Kantona Sarajevo

Željeznički školski centar

Adresa: 
Ložionička 8
Telefon: 
722-940
Fax: 
722-941
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: