Vlada Kantona Sarajevo

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

Adresa: 
Ložionička 2
Telefon: 
+387(0)33 725-203
Fax: 
+387(0)33 725-252
Mail: 
kzzobib@lol.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: