Vlada Kantona Sarajevo

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU "ŽTO"

Adresa: 
Kolodvorska 10
Telefon: 
+387(0)33 616-326
Fax: 
+387(0)33 611-419
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: