Vlada Kantona Sarajevo

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA

Adresa: 
Josipa Vancaša 1
Telefon: 
+387(0)33 560-200
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: