Vlada Kantona Sarajevo

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUPA KS

Adresa: 
Alije Isakovica 3
Telefon: 
+387(0)33 590 223
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: