Vlada Kantona Sarajevo

ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU D.O.O. SARAJEVO

Adresa: 
Zmaja od Bosne 34
Telefon: 
+387(0)33 650-955
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Lokacija: