Vlada Kantona Sarajevo

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Adresa: 
Čekaluša 86
Telefon: 
+387(0)33 270-170
Fax: 
+387(0)33 270-100
Mail: 
ztm@ztmfbih.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: