Vlada Kantona Sarajevo

Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology

Adresa: 
Hrasnička cesta 3a
Telefon: 
+387(0)33 975-000
Fax: 
+387(0)33 975-030
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: