Vlada Kantona Sarajevo

Treća osnovna škola - Ilidža

Adresa: 
Nasihe Kapidžić Hadžić 1
Telefon: 
638-479
Fax: 
638-473
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: