Vlada Kantona Sarajevo

TOPLANE -SARAJEVO

Adresa: 
Semira Frašte 22
Telefon: 
+387(0)33 450-030
Mail: 
nfo@toplane-sa.co.ba
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno komunalno preduzeće
Ministarstvo: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Lokacija: