Vlada Kantona Sarajevo

TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KS

Adresa: 
Dr. Mustafe Pintola 7
Telefon: 
+387(0)33 639-065
Mail: 
info@kampus.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: