Vlada Kantona Sarajevo

Šumarski fakultet

Adresa: 
Zagrebačka 20
Telefon: 
611-349
Fax: 
611-349
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: