Vlada Kantona Sarajevo

STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 
 
Adresa: 
Reisa Džemaludina čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-092
+987(0)33 562-093
Vrsta organizacije: 
Služba
Ministarstvo: 
Vlada
Lokacija: