Vlada Kantona Sarajevo

Stomatološki fakultet sa klinikama

Adresa: 
Bolnička 4a
Telefon: 
443-269
Fax: 
443-395
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: