Vlada Kantona Sarajevo

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA

Adresa: 
Bolnička 4a
Telefon: 
+387(0)33 443-269
Mail: 
dentalschool@sf.unsa.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: