Vlada Kantona Sarajevo

Srednjoškolski centar Vogošća

Adresa: 
Jošanička 119
Telefon: 
432-638
Fax: 
424-180
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: