Vlada Kantona Sarajevo

Srednjoškolski centar Ilijaš

Adresa: 
Kakanjska 16
Telefon: 
400-815
Fax: 
400-815
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: