Vlada Kantona Sarajevo

Srednjoškolski centar Hadžići

Adresa: 
Anđelka Lažetića 17
Telefon: 
420-337
Fax: 
420-337
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: