Vlada Kantona Sarajevo

Srednja zubotehnička škola

Adresa: 
Čekaluša 84
Telefon: 
262-180
Fax: 
262-180
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: