Vlada Kantona Sarajevo

Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Adresa: 
Dugi sokak 9
Telefon: 
534-633
Fax: 
232-828
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: