Vlada Kantona Sarajevo

Srednja trgovačka škola

Adresa: 
Armaganuša 29
Telefon: 
205-942
Fax: 
205-942
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: