Vlada Kantona Sarajevo

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

Adresa: 
Medrese 5
Telefon: 
531-675
Fax: 
531-675
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: