Vlada Kantona Sarajevo

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije

Adresa: 
Velešići 2
Telefon: 
561-940
Fax: 
561-941
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: