Vlada Kantona Sarajevo

Srednja muzička škola

Adresa: 
Josipa Štadlera 1
Telefon: 
441-958
Fax: 
207-951
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: