Vlada Kantona Sarajevo

Srednja mašinska tehnička škola

Adresa: 
Zmaja od Bosne 8 Direktor
Telefon: 
275-620
Fax: 
275-630
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: