Vlada Kantona Sarajevo

Srednja građevinsko geodetska škola

Adresa: 
Franca Lehara 5
Telefon: 
214-543
Fax: 
214-543
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: