Vlada Kantona Sarajevo

Srednja ekonomska škola

Adresa: 
Zmaja od Bosne 39
Telefon: 
250-041
Fax: 
250-048
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: