Prirodno-matematički fakultet

Adresa: 
Zmaja od Bosne 35
Telefon: 
279-949
Fax: 
649-359
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: