PRESS SLUŽBA KANTONA SARAJEVO

 

 

Adresa: 
Reisa Džemaludina čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-065
+387(0)33 562-065
Vrsta organizacije: 
Služba
Ministarstvo: 
Vlada
Lokacija: