Vlada Kantona Sarajevo

Pravni fakultet

Adresa: 
Obala Kulina bana 7
Telefon: 
206-350
Fax: 
206-355
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: