POZORIŠTE MLADIH - SARAJEVO

Adresa: 
Kulovića 8
Telefon: 
+387(0)33 205-799
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: