Vlada Kantona Sarajevo

Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić”

Adresa: 
Josipa Štadlera 1
Telefon: 
212-410
Fax: 
444-234
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: