Vlada Kantona Sarajevo

Osma osnovna škola – Amer Ćenanović Ilidža

Adresa: 
Ilirska 2 (Butmir)
Telefon: 
771-316
771-321
Fax: 
771-323
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: