Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Zaim Kolar” – Trnovo

Adresa: 
Dejčići
Telefon: 
438-001
438-000
Fax: 
438-000
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: