Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Vrhbosna”

Adresa: 
Baruthana 60
Telefon: 
240-100
Fax: 
240-100
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: