OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”

Adresa: 
Iza Hrida 11
Telefon: 
532-324
Fax: 
233-429
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: